En

تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان قبادیان غربی ، پلاک 37

شرکت کارسازه متین

شرکت کارسازه متین

پروژه ها

نمونه کارها

جدیدترین پروژه های

در حال انجام و یا انجام شده

از انجا که انجام ناممکن ها شعارماست؛هر چالش جدید در روند پروژه ها آزمون دیگری است که مارا در دستیابی به اهدافمان کارازموده تر می کند و در واقع پایان هر پروژه آغاز شراکت کاری مفید و تعهدی دیگر با مشتریان ماست.

شرکت کارا سازه متین در سالها فعالیت خود پروژه های متعددی را احداث و مورد بهره برداری قرار داده است.از جمله این پروژه ها می توان به 12 پروژه امام علی(ع)، پروژه های مسکونی منطقه 22 تهران و ده ها پروژه های تجاری و اداری در سراسر کشور اشاره نمود.
پیمایش به بالا